Raport

Podręcznik użytkownika platformy analitycznej SpotData.pl
Jak efektywnie korzystać z oferowanych możliwości?

W Podręczniku użytkownika SpotData znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące naszego serwisu. Można się więc dowiedzieć m. in. co znajduje się w naszych zasobach oraz jakiego rodzaju dane oferujemy. Podręcznik podzielony jest na części poświęcone skutecznemu wyszukiwaniu i przeglądaniu danych, przeprowadzaniu samodzielnych analiz oraz personalizacji wykresów do wykorzystania do własnych celów. Prezentacja wszystkich tych zagadnień odbywa się w sposób problemowy (case studies) i przyjazny dla użytkownika. Serwis SpotData to nie tylko szeregi czasowe. Dostarczamy również analiz rekomendowanych, publikujemy okresowe raporty z najważniejszymi informacjami o bieżących trendach w gospodarce oraz dostarczamy szczegółowe dane branżowe.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Podręcznika i nauki skutecznego korzystania z zasobów portalu.

Pobierz podręcznik vertical_align_bottom

Funkcje

Poznaj zalety SpotData

Hurtownia danych ekonomicznych z Polski i ze świata

SpotData jest platformą wizualizacji i analizy danych ekonomicznych, działającą na styku mediów i analiz, będącą częścią Bonnier Business Polska - wydawcy Pulsu Biznesu i Bankier.pl. Dzięki SpotData możesz bardzo szybko i łatwo zobaczyć najważniejsze trendy w polskiej gospodarce. Zarówno na poziomie makroekonomicznym jak i w poszczególnych branżach. Proste i intuicyjne menu pozwala szybko poruszać się w dużych zbiorach informacji. Obecnie oferujemy ok. 35 tys. szeregów czasowych, które można wizializować w formie wykresów oraz pobierać w formie Excel. Większość danych oferujemy za darmo, a w celu ich pobierania do Excela należy się jedynie zarejestrować na stronie. Mamy również ofertę branżową dla firm i organizacji działających m.in. w takich branżach, jak nieruchomości, budownictwo, przetwórstwo metali, przetwórstwo żywności, finanse, energia, czy ochrona zdrowia. Dostrarczamy decydentom i analitykom dane, które pozwalają im oceniać kondycję branży, szacować wielkość rynku, tworzyć benchmarki dla wyników swoich organizacji, przygotowywać strategie, tworzyć materiały służące komunikacji z różnymi interesariuszami.    

Analizy rozwoju gospodarki i branż

SpotData jest narzędziem dla analityków i menedżerów, które pozwala na bieżąco śledzić trendy branżowe, przygotowywać strategie w oparciu o najnowsze dane i najlepsze modele analityczne, oraz tworzyć materiały komunikacyjne. Dlatego oprócz danych, dostarczamy cykliczne analizy i newslettery, które pozwalają w czasie bieżącym wyłapywać kluczowe zmiany w środowisku ekonomicznym. Umożliwiamy śledzenie trendów krótkookresowych, ale przygotowujemy też analizy i prognozy długookresowe. Oferujemy gotowe analizy, ale zapewniamy również firmom i organizacjom wsparcie analityczne w budowaniu modeli analitycznych. Pomagamy również w prostszych zdaniach związanych z poszukiwaniem danych, tworzeniem wizualizacji i odpowiednią strategii komunikacji opartej o dane. Pozwalamy zatem firmom na outsourcing niektórych funkcji analitycznych.  

Whitepapers ze SpotData

Pomagamy firmom tworzyć dedykowane raporty, oparte o analizy danych, które służą budowaniu efektywnej komunikacji w sferze publicznej i w bezpośrednich relacjach bzinesowych. Tworzenie wiedzy jest dziś dla wielu firm jedną z kluczowych metod dotarcia do różnych grup interesariuszy. Firmy posiadają duże zasoby informacji i danych, które nie są poufne i mogą być wykorzystane z korzyścią dla klientów, partnerów biznesowych i całego otoczenia rynkowego. Jest to nie tylko metoda budowania pozytywnego wizerunku firmy, ale też zdobywania nowych kontaktów, budowania i umacniania relacji. W SpotData pomagamy firmom wykorzystać ich informacje i dane, połączyć je z zasobami danych z innych źródeł i tworzyć przejrzyste i angażujące publikacje, oparte o wizualizacje i schematy. 

Wybierz swój plan:

FREE

dostęp bezpłatny

 • 40 tys. szeregów czasowych
 • Możliwość pobierania do Excela (po darmowej rejestracji)
 • Narzędzia analizy danych
 • Analizy rekomendowane
 • Pobieranie obrazów
 • Personalizacja kolorów wykresów

Premium

dostęp płatny

 • Nowoczesne narzędzie dla analityków, strategów i menedżerów
 • Wyselekcjonowane dane branżowe wysokiej jakości
 • Raporty Premium dla analityków i menedżerów
 • Newslettery branżowe
 • Wsparcie analityczne
Sprawdź jak to działa
Zespół

SpotData jest platformą wizualizacji i analizy danych ekonomicznych,tworzoną przez ekonomistów i dziennikarzy z wieloletnim doświadczeniem pracy w instytucjach finansowych, think-tankach i mediach

Zespół SpotData tworzą ekonomiści i osoby doświadczone w pracy w mediach. Łączymy dzięki temu kompetencje w obszarze analiz i wizualizacji danych oraz tworzenia materiałów dziennikarskich i komunikacyjnych – jesteśmy pod tym względem podmiotem wyjątkowym na rynku. Liderem zespołu analiz jest Ignacy Morawski, który zajmuje się głównie analizami makroekonomicznymi, eksploracją danych, budowaniem modeli predykcyjnych. W latach 2006-2008 pracował jako dziennikarz finansowy „Rzeczpospolitej”, później był również pracownikiem w Polskiej Akademii Nauk, zajmował też stanowisko senior research fellow w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych i Europejskich. Czterokrotnie z rzędu – w 2013, 2014, 2015 oraz w 2016 r. – zdobywał nagrody Narodowego Banku Polskiego w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego. Dwukrotnie – w 2014 i 2016 r. – znajdował się na podium rankingu prognoz finansowych „Parkietu”. Jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie oraz nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ignacy Morawski

autor serwisu

 

„Udostępniamy firmom dane, ale najważniejsza rzecz, jaką oferujemy, to interpretacja tych danych”

Ignacy Morawski w 2017 roku znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej, publikowanej przez "Financial Times". Przez wiele lat pracował jako ekonomista w sektorze bankowym, gdzie zajmował się prognozami makroekonomicznymi. Był ekonomistą, a później głównym ekonomistą, banku WestLB, przekształconego w Polski Bank Przedsiębiorczości. Wielokrotnie wyróżniany w prestiżowych rankingach ekonomicznych.