Kredyty i pożyczki

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

Czy gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia kredyty lub pożyczki?

Gdzie gospodarstwo domowe zaciągnęło kredyty lub pożyczki?

Na jakie cele gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?

Ile wynosi łącznie zadłużenie gospodarstwa domowego (wartość wszystkich kredytów, pożyczek i długów), które pozostało do spłacenia?

Jaką część średnich, miesięcznych dochodów przeznaczało gospodarstwo domowe na spłatę zadłużenia w ostatnich 3 miesiącach?

Czy obecnie gospodarstwo domowe zalega z opłatami za mieszkanie (czynsz)?

Czy obecnie gospodarstwo domowe zalega z opłatami za gaz, energię elektryczną?

Czy obecnie gospodarstwo domowe zalega ze spłatą kredytu mieszkaniowego?

MIASTA pow. 500 tys., Czy gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia kredyty lub pożyczki?

MIASTA pow. 500 tys., Gdzie gospodarstwo domowe zaciągnęło kredyty lub pożyczki?

MIASTA pow. 500 tys., Na jakie cele gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?

MIASTA pow. 500 tys., Ile wynosi łącznie zadłużenie gospodarstwa domowego?

MIASTA pow. 500 tys., Jaką część miesięcznych dochodów przeznaczało gospodarstwo domowe na spłatę zadłużenia w ostatnich 3 miesiącach?

MIASTA 200-500 tys., Czy gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia kredyty lub pożyczki?

MIASTA 200-500 tys., Gdzie gospodarstwo domowe zaciągnęło kredyty lub pożyczki?

MIASTA 200-500 tys., Na jakie cele gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?

MIASTA 200-500 tys., Ile wynosi łącznie zadłużenie gospodarstwa domowego?

MIASTA 200-500 tys., Jaką część miesięcznych dochodów przeznaczało gospodarstwo domowe na spłatę zadłużenia w ostatnich 3 miesiącach?

MIASTA 20-200 tys., Czy gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia kredyty lub pożyczki?

MIASTA 20-200 tys., Gdzie gospodarstwo domowe zaciągnęło kredyty lub pożyczki?

MIASTA 20-200 tys., Na jakie cele gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?

MIASTA 20-200 tys., Ile wynosi łącznie zadłużenie gospodarstwa domowego?

MIASTA 20-200 tys., Jaką część miesięcznych dochodów przeznaczało gospodarstwo domowe na spłatę zadłużenia w ostatnich 3 miesiącach?

WIEŚ, Czy gospodarstwo domowe ma obecnie do spłacenia kredyty lub pożyczki?

WIEŚ, Gdzie gospodarstwo domowe zaciągnęło kredyty lub pożyczki?

WIEŚ, Na jakie cele gospodarstwo domowe przeznacza zaciągnięte pożyczki i kredyty?

WIEŚ, Ile wynosi łącznie zadłużenie gospodarstwa domowego?

WIEŚ, Jaką część miesięcznych dochodów przeznaczało gospodarstwo domowe na spłatę zadłużenia w ostatnich 3 miesiącach?

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania