Saldo handlu towarami i usługami

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

saldo handlu towarami i usługami, proc. rok do roku, dane odsezonowane

saldo handlu towarami i usługami, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

saldo handlu towarami i usługami, mln euro (ceny bieżące)

saldo handlu towarami i usługami, proc. PKB

saldo handlu towarami i usługami, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania