Liczba zatrudnionych wg wieku i statusu pracy

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

pracujący, ogółem

pracujący, mężczyźni

pracujący, kobiety

pracownicy najemni, ogółem

pracownicy najemni, mężczyźni

pracownicy najemni, kobiety

pracujący oprócz najemnych, ogółem

pracujący oprócz najemnych, mężczyźni

pracujący oprócz najemnych, kobiety

pracujący na własny rachunek, ogółem

pracujący na własny rachunek, mężczyźni

pracujący na własny rachunek, kobiety

pracujący na własny rachunek z pracownikami, ogółem

pracujący na własny rachunek z pracownikami, mężczyźni

pracujący na własny rachunek z pracownikami, kobiety

pracujący na własny rachunek bez pracowników, ogółem

pracujący na własny rachunek bez pracowników, mężczyźni

pracujący na własny rachunek bez pracowników, kobiety

pomagający członkowie rodzin, ogółem

pomagający członkowie rodzin, mężczyźni

pomagający członkowie rodzin, kobiety

pracujący oprócz pomagających członków rodzin ogółem

pracujący oprócz pomagających członków rodzin mężczyźni

pracujący oprócz pomagających członków rodzin kobiety

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania