Konsumpcja ogółem

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

spożycie ogółem, proc. rok do roku, dane odsezonowane

spożycie ogółem, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

spożycie ogółem, mln euro (ceny bieżące)

spożycie ogółem, proc. PKB

spożycie ogółem, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania