Populacja wg regionów NUTS3 (dane roczne wg Eurostatu)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

regiony

województwo łódzkie

województwo mazowieckie

województwo małopolskie

województwo śląskie

województwo lubelskie

województwo podkarpackie

województwo świętokrzyskie

województwo podlaskie

województwo wielkopolskie

województwo zachodniopomorskie

województwo lubuskie