Dobra materialne

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

Czy gospodarstwo domowe posiada:

Czy jeśli gospodarstwo domowe nie posiada, to z powodów finansowych?

MIASTA pow. 500 tys., Czy gospodarstwo domowe posiada:

MIASTA pow. 500 tys., Czy jeśli gospodarstwo domowe nie posiada, to z powodów finansowych?

MIASTA 200-500 tys., Czy gospodarstwo domowe posiada:

MIASTA 200-500 tys., Czy jeśli gospodarstwo domowe nie posiada, to z powodów finansowych?

MIASTA 20-200 tys., Czy gospodarstwo domowe posiada:

MIASTA 20-200 tys., Czy jeśli gospodarstwo domowe nie posiada, to z powodów finansowych?

WIEŚ, Czy gospodarstwo domowe posiada:

WIEŚ, Czy jeśli gospodarstwo domowe nie posiada, to z powodów finansowych?

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania