Regionalne rachunki narodowe, NUTS2 (roczne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

mln euro

dane w euro na mieszkańca

dane w proc. średniej UE (euro na mieszkańca)

mln pps

dane w pps na mieszkańca

dane w proc. średniej UE (pps na mieszkańca)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania