Czas wolny

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ciągu ostatniego roku z:

Czy w ciągu ostatniego roku musieli Państwo (ktoś z dorosłych lub/i dzieci) z powodu braku pieniędzy zrezygnować z:

MIASTA pow. 500 tys., Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ciągu ostatniego roku z:

MIASTA pow. 500 tys., Czy w ciągu ostatniego roku ktoś z dorosłych (lub dzieci) musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować z:

MIASTA 200-500 tys., Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ciągu ostatniego roku z:

MIASTA 200-500 tys., Czy w ciągu ostatniego roku ktoś z dorosłych (lub dzieci) musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować z:

MIASTA 20-200 tys., Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ciągu ostatniego roku z:

MIASTA 20-200 tys., Czy w ciągu ostatniego roku ktoś z dorosłych (lub dzieci) musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować z:

WIEŚ, Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować w ciągu ostatniego roku z:

WIEŚ, Czy w ciągu ostatniego roku ktoś z dorosłych (lub dzieci) musiał z powodu braku pieniędzy zrezygnować z:

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania