Przewozy ładunków (dane kwartalne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

transport ogółem, tysiące ton

transport ogółem, miliony tono-kilometrów

transport ogółem, miliony wozo-kilometrów

transport gospodarczy, tysiące ton

transport gospodarczy, miliony tono-kilometrów

transport gospodarczy, miliony wozo-kilometrów

transport zarobkowy, tysiące ton

transport zarobkowy, miliony tono-kilometrów

transport zarobkowy, miliony wozo-kilometrów

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania