Dług skarbu państwa wg instrumentów

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

dług ogółem

dług krajowy, obligacje rynkowe

dług krajowy, obligacje oszczędnościowe

dług krajowy, obligacje nierynkowe

dług krajowy, pozostałe instrumenty

dług zagraniczny, obligacje rynkowe

dług zagraniczny, kredyty

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania