Dług skarbu państwa wg wierzycieli

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

dług ogółem

dług wobec rezydentów, NBP

dług wobec rezydentów, banki

dług wobec rezydentów, sektor pozabankowy

dług wobec nierezydentów, obligacje

dług wobec nierezydentów, kredyty

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania