Spotdata raporty

Pomagamy firmom tworzyć profesjonalne raporty tematyczne, oparte o szczegółowe analizy danych i badania.

Dostarczamy ekspercką wiedzę i formułujemy rekomendacje dotyczące tematów i obszarów kluczowych dla biznesu oraz polskiej gospodarki.

Dzięki raportom nasi Partnerzy mogą efektywniej komunikować się w sferze publicznej i docierać do kluczowych interesariuszy.

Raporty na zlecenie

Wielki awans przemysłowy. Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw.

Partnerzy: AXA Ubezpieczenia, KGHM Polska Miedź S.A., VELUX Polska

W tym raporcie przedstawiamy kluczowe trendy związane z awansem firm przemysłowych z Polski na światowych rynkach.

CEE INVESTMENT REPORT. From Phenomenon to Fundamentals

Partnerzy: Skanska, Dentons, JLL, ABSL, Fitch Ratings

Stan rozgrzania. Rynek nieruchomości na tle trendów gospodarczych w Polsce

Partner raportu: Innogy

Zadłużenie i bezpieczeństwo finansowe Polaków

Partner raportu: Provident

SUKCESY I ASPIRACJE. Ekspansja zagraniczna polskich firm

Partner raportu: AXA Ubezpieczenia

POLSKI MED-TECH. SZANSE I ILUZJE. Raport na temat rynku start-upów medycznych w Polsce

Partner raportu: AbbVie

Restrukturyzacje w Polsce w latach 2016-2017

Raport na dwulecie funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego Partner raportu: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI. Raport Roczny 2017

Partner raportu: IZFiA

CEE INVESTMENT REPORT 2018. NEW FRONTIERS OF GROWTH

Partnerzy raportu: CBRE, Dentons, pwc, Skanska