Badania i raporty

Pomagamy firmom tworzyć profesjonalne raporty tematyczne, oparte o szczegółowe analizy danych i badania.

Dostarczamy ekspercką wiedzę i formułujemy rekomendacje dotyczące tematów i obszarów kluczowych dla biznesu oraz polskiej gospodarki.

Dzięki raportom nasi Partnerzy mogą efektywniej komunikować się w sferze publicznej i docierać do kluczowych interesariuszy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz lub zadzwoń: kontakt@spotdata.pl, 22 333 99 18.

Badania i raporty

Raport Ryzyka 2020. Czas weryfikacji

Partner: KUKE
listopad 2020

W lutym opracowaliśmy i opublikowaliśmy wspólnie - SpotData i KUKE - cykliczny raport na temat ryzyk gospodarczych, z którymi w 2020 r. będą musiały mierzyć się firmy w Polsce. Ogromna dynamika zmian skłoniła nas do podsumowania go i pokuszenia się o nowe prognozy. W raporcie odpowiadamy m.in. na pytania: Czy wraz z przystosowywaniem się do nowej rzeczywistości niestandardowe ryzyka mogą wrócić na pierwszy plan? Jak – poza pandemią koronawirusa – przedstawiają się pozostałe ryzyka zalążkowe. Jakie są perspektywy dla polskiego eksportu?

Szok. I co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epidemią COVID-19

Partner: SANTANDER
maj 2020

Raport przedstawia szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu żywności w czasach koronawirusa. Szacujemy, że w tym roku możliwy jest spadek eksportu żywności z Polski o ok. 8%, a sprzedaż zagraniczna może wrócić do poziomu sprzed kryzysu w trzecim lub czwartym kwartale 2021 r. Odbudowie eksportu powinna sprzyjać konkurencyjność cenowa i jakościowa polskich artykułów rolno-spożywczych.

Zachwiana równowaga - W jaki sposób Unia Europejska powinna łączyć ambitne cele zrównoważonego rozwoju z potrzebą podniesienia konkurencyjności.

Partner: Komisja Europejska

W analizie pokazujemy najważniejsze obszary, w których zmiana tempa i toru jazdy może być przydatna. Innymi słowy, w ramach istniejących strategii UE identyfikujemy te elementy, które działają i te, które wymagają korekty lub zmiany akcentów. Nie piszemy o zmianach rewolucyjnych, a o dostosowaniu strategii w taki sposób, by lepiej pasowały do wyzwań współczesności.

Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i Rewolucje.

Partner: CFA Society Poland

październik 2019

Raport został przygotowany na podstawie szerokiej, zautomatyzowanej analizy publikacji największych instytucji finansowych na świecie oraz pogłębionych wywiadów z członkami CFA Society Poland. Jego celem było wyodrębnienie najważniejszych trendów w sektorze oraz odpowiedź na pytanie, jak te trendy będą ewoluowały w perspektywie dekady.

Restrukturyzacje w Polsce - Raport za drugi kwartał 2019

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
lipiec 2019

W raporcie współtworzonym razem z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja przedstawiamy analizę tego co działa, a co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym. W raporcie znajdują się również najważniejsze statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych: liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktura branżowej spółek czy czasy trwania poszczególnych etapów postępowań. Przedstawiamy też analizy prawne wybranych zagadnień. W tej edycji szczególny nacisk położono na postępowanie o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacje w Polsce - Raport za pierwszy kwartał 2019

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
kwiecień 2019

W raporcie współtworzonym razem z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja przedstawiamy analizę tego co działa, a co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym. W raporcie znajdują się również najważniejsze statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych: liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktura branżowej spółek czy czasy trwania poszczególnych etapów postępowań. Przedstawiamy też analizy prawne wybranych zagadnień. W tej edycji szczególny nacisk położono na postępowanie o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacje w Polsce Raport Roczny za 2018 r.

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
luty 2019

W raporcie współtworzonym razem z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja przedstawiamy analizę tego co działa, a co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym. W raporcie znajdują się również najważniejsze statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych: liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktura branżowej spółek czy czasy trwania poszczególnych etapów postępowań. Przedstawiamy też analizy prawne wybranych zagadnień.

Kapitał dla rozwoju - Znaczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli

Partner: IZFA - Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
luty 2019

W raporcie przedstawiamy jaki będzie wpływ Pracowniczych Planów Kapitałowych na gospodarkę, wysokość płac i emerytur. Rozróżniamy dwa główne kanały wpływu: indywidualne - o ile wzrośnie przeciętna emerytura oraz makroekonomiczne - jaki będzie wpływ PPK na PKB oraz rynek kapitałowy.

Wielki awans przemysłowy. Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw.

Partnerzy: AXA Ubezpieczenia, KGHM Polska Miedź S.A., VELUX Polska
listopad 2018

W tym raporcie przedstawiamy kluczowe trendy związane z awansem firm przemysłowych z Polski na światowych rynkach.

CEE INVESTMENT REPORT. From Phenomenon to Fundamentals

Partnerzy: Skanska, Dentons, JLL, ABSL, Fitch Ratings
październik 2018

POLSKI MED-TECH. SZANSE I ILUZJE. Raport na temat rynku start-upów medycznych w Polsce

Partner: AbbVie
październik 2018

Stan rozgrzania. Rynek nieruchomości na tle trendów gospodarczych w Polsce

Partner: Innogy
wrzesień 2018

CEE INVESTMENT REPORT 2018. NEW FRONTIERS OF GROWTH

Partnerzy: CBRE, Dentons, PwC, Skanska
październik 2018

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI. Raport Roczny 2017

Partner: IZFiA
czerwiec 2018

Zadłużenie i bezpieczeństwo finansowe Polaków

Partner: Provident
maj 2018

SUKCESY I ASPIRACJE. Ekspansja zagraniczna polskich firm

Partner: AXA Ubezpieczenia
marzec 2018

Restrukturyzacje w Polsce w latach 2016-2017

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
styczeń 2018

Raport na dwulecie funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego.