Badania i raporty

Pomagamy firmom tworzyć profesjonalne raporty tematyczne, oparte o szczegółowe analizy danych i badania.

Dostarczamy ekspercką wiedzę i formułujemy rekomendacje dotyczące tematów i obszarów kluczowych dla biznesu oraz polskiej gospodarki.

Dzięki raportom nasi Partnerzy mogą efektywniej komunikować się w sferze publicznej i docierać do kluczowych interesariuszy.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz lub zadzwoń: kontakt@spotdata.pl, 22 333 99 18.

Badania i raporty

Polski sportowy pkb. Jaką wartość dla gospodarki stanowi aktywność fizyczna i produkty z nią związane

Partner: PKN Orlen
wrzesień 2022

W raporcie pokazujemy, jaka jest wartość sportowego PKB, czyli wartość wytworzona w ramach produkcji usług sportowych oraz towarów i usług związanych ze sportem. Szacujemy również, które branże związane ze sportem mają największy potencjał rozwojowy. Przedstawiamy, kto generuje finalne zapotrzebowanie na usługi i towary sportowe oraz związane ze sportem.

Zrównoważony rozwój i raportowanie niefinansowe w nieruchomościach komercyjnych

Partner: Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych
grudzień 2021

Wymagania związane z ESG stanowią coraz większe wyzwanie dla branży nieruchomości komercyjnych. Raport ma pełnić funkcję praktycznego przewodnika, który pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób firmy przystosowują się do wymogów raportowania niefinansowego. Chcielibyśmy, żeby ta publikacja była istotnym elementem inspirującym debatę w branży na temat rosnącej roli niefinansowych aspektów działalności biznesowej.

Wypalenie zawodowe. Wyzwanie dla pracowników i pracodawców.

Partner: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
wrzesień 2021

Raport inaugurujący kampanię społeczną "Wypalenie zawodowe na celowniku". Odpowiadamy w nim na pytanie, w jakiej kondycji psychicznej jest polski pracownik. W raporcie opisujemy także, jakie korzyści odnoszą firmy z inwestycji w zdrowie psychiczne pracowników oraz podajemy przykłady dużych organizacji, które dbają o zdrowie psychiczne swoich pracowników.

Biura w nowej erze

Partner: JLL
czerwiec 2021

W raporcie wyjaśniamy, jak długookresowe trendy ekonomiczne i pandemia COVID-19 wpłyną na inwestycje na rynku biurowym. Opisujemy również trendy inwestycyjne na rynku polskich nieruchomości biurowych, a także perspektywy rozwoju nowoczesnych przestrzeni biurowych w Polsce.

100 Most Important Trends in CEE Economies

Partner: Skanska
maj 2021

W raporcie przedstawiamy 100 najważniejszych trendów w krajach CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia) w 10 obszarach: światowy kontekst, wzrost gospodarczy, praca i społeczeństwo, firmy i sektory, nieruchomości, nowoczesne usługi dla biznesu, instytucje, infrastruktura, transformacja energetyczna, transformacja technologiczna.

Raport Ryzyka 2020. Czas weryfikacji

Partner: KUKE
listopad 2020

W lutym opracowaliśmy i opublikowaliśmy wspólnie - SpotData i KUKE - cykliczny raport na temat ryzyk gospodarczych, z którymi w 2020 r. będą musiały mierzyć się firmy w Polsce. Ogromna dynamika zmian skłoniła nas do podsumowania go i pokuszenia się o nowe prognozy. W raporcie odpowiadamy m.in. na pytania: Czy wraz z przystosowywaniem się do nowej rzeczywistości niestandardowe ryzyka mogą wrócić na pierwszy plan? Jak – poza pandemią koronawirusa – przedstawiają się pozostałe ryzyka zalążkowe. Jakie są perspektywy dla polskiego eksportu?

Czas na marże. Jak polscy producenci żywności mogą przejść od ekspansji wolumenowej do zwiększania efektywności.

Partner: Santander
wrzesień 2020

Produkcja żywności to jeden z najważniejszych segmentów polskiej gospodarki. Sukcesem jest przede wszystkim ogromna ekspansja zagraniczna. Na światowych rynkach jesteśmy już mocno obecni. Czas więc powalczyć nie tylko o wolumeny, ale też o marże. Mimo trwającej recesji czas już myśleć, co będzie działo się po niej. Najważniejsze trendy gospodarcze z minionych lat powinny zostać utrzymane. A to oznacza, że perspektywy dla ekspansji polskich producentów żywności na świecie są bardzo pozytywne.

Szok. I co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epidemią COVID-19

Partner: SANTANDER
maj 2020

Raport przedstawia szanse i zagrożenia dla polskiego eksportu żywności w czasach koronawirusa. Szacujemy, że w tym roku możliwy jest spadek eksportu żywności z Polski o ok. 8%, a sprzedaż zagraniczna może wrócić do poziomu sprzed kryzysu w trzecim lub czwartym kwartale 2021 r. Odbudowie eksportu powinna sprzyjać konkurencyjność cenowa i jakościowa polskich artykułów rolno-spożywczych.

Zachwiana równowaga - W jaki sposób Unia Europejska powinna łączyć ambitne cele zrównoważonego rozwoju z potrzebą podniesienia konkurencyjności.

Partner: Komisja Europejska

W analizie pokazujemy najważniejsze obszary, w których zmiana tempa i toru jazdy może być przydatna. Innymi słowy, w ramach istniejących strategii UE identyfikujemy te elementy, które działają i te, które wymagają korekty lub zmiany akcentów. Nie piszemy o zmianach rewolucyjnych, a o dostosowaniu strategii w taki sposób, by lepiej pasowały do wyzwań współczesności.

CEE Investment Report 2019. Thriving Metropolitan Cities

Partner: Skanska, Colliers, Dentons
październik 2019

CEE Investment Report opisuje kluczowe trendy ekonomiczne i biznesowe, które wpływają na rynki biurowe w pięciu krajach: Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Edycja 2019 raportu, zatytułowana "Thriving Metropolitan Cities", koncentruje się na miastach, odwołując się do ich rosnącego znaczenia w globalnej gospodarce.

Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i Rewolucje.

Partner: CFA Society Poland

październik 2019

Raport został przygotowany na podstawie szerokiej, zautomatyzowanej analizy publikacji największych instytucji finansowych na świecie oraz pogłębionych wywiadów z członkami CFA Society Poland. Jego celem było wyodrębnienie najważniejszych trendów w sektorze oraz odpowiedź na pytanie, jak te trendy będą ewoluowały w perspektywie dekady.

Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów.

Partner: Santander Bank Polska
październik 2019

Na branżę opakowań wpływają zarówno regulacje jak i rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów. Ludzie chcą żyć wygodnie, ale też odpowiedzialnie i przemysł musi na to szukać odpowiedzi. O tym jak te wszystkie zmiany wpłyną na branże opakowań piszemy w raporcie „Rewolucja opakowań”.

Restrukturyzacje w Polsce - Raport za drugi kwartał 2019

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
lipiec 2019

W raporcie współtworzonym razem z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja przedstawiamy analizę tego co działa, a co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym. W raporcie znajdują się również najważniejsze statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych: liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktura branżowej spółek czy czasy trwania poszczególnych etapów postępowań. Przedstawiamy też analizy prawne wybranych zagadnień. W tej edycji szczególny nacisk położono na postępowanie o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacje w Polsce - Raport za pierwszy kwartał 2019

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
kwiecień 2019

W raporcie współtworzonym razem z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja przedstawiamy analizę tego co działa, a co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym. W raporcie znajdują się również najważniejsze statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych: liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktura branżowej spółek czy czasy trwania poszczególnych etapów postępowań. Przedstawiamy też analizy prawne wybranych zagadnień. W tej edycji szczególny nacisk położono na postępowanie o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacje w Polsce Raport Roczny za 2018 r.

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
luty 2019

W raporcie współtworzonym razem z mecenasami z kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja przedstawiamy analizę tego co działa, a co wymaga poprawy w obowiązującym od 2016 roku Prawie Restrukturyzacyjnym. W raporcie znajdują się również najważniejsze statystyki dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych: liczby postępowań, zatwierdzonych układów, struktura branżowej spółek czy czasy trwania poszczególnych etapów postępowań. Przedstawiamy też analizy prawne wybranych zagadnień.

Kapitał dla rozwoju - Znaczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli

Partner: IZFA - Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
luty 2019

W raporcie przedstawiamy jaki będzie wpływ Pracowniczych Planów Kapitałowych na gospodarkę, wysokość płac i emerytur. Rozróżniamy dwa główne kanały wpływu: indywidualne - o ile wzrośnie przeciętna emerytura oraz makroekonomiczne - jaki będzie wpływ PPK na PKB oraz rynek kapitałowy.

Wielki awans przemysłowy. Jak rośnie rola przemysłu w polskiej gospodarce i globalnych łańcuchach dostaw.

Partnerzy: AXA Ubezpieczenia, KGHM Polska Miedź S.A., VELUX Polska
listopad 2018

W tym raporcie przedstawiamy kluczowe trendy związane z awansem firm przemysłowych z Polski na światowych rynkach.

CEE INVESTMENT REPORT. From Phenomenon to Fundamentals

Partnerzy: Skanska, Dentons, JLL, ABSL, Fitch Ratings
październik 2018

POLSKI MED-TECH. SZANSE I ILUZJE. Raport na temat rynku start-upów medycznych w Polsce

Partner: AbbVie
październik 2018

Stan rozgrzania. Rynek nieruchomości na tle trendów gospodarczych w Polsce

Partner: Innogy
wrzesień 2018

CEE INVESTMENT REPORT 2018. NEW FRONTIERS OF GROWTH

Partnerzy: CBRE, Dentons, PwC, Skanska
październik 2018

IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI. Raport Roczny 2017

Partner: IZFiA
czerwiec 2018

Zadłużenie i bezpieczeństwo finansowe Polaków

Partner: Provident
maj 2018

SUKCESY I ASPIRACJE. Ekspansja zagraniczna polskich firm

Partner: AXA Ubezpieczenia
marzec 2018

Restrukturyzacje w Polsce w latach 2016-2017

Partner: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
styczeń 2018

Raport na dwulecie funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego.