Wydatki publiczne wg funkcji (klasyfikacja COFOG)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

działalność ogólnopaństwowa

obrona narodowa

bezpieczeństwo i porządek publiczny

sprawy gospodarcze

ochrona środowiska

gospodarka mieszkaniowa i komunalna

zdrowie

rekreacja, kultura i religia

edukacja

ochrona socjalna

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania