Momentum wynagrodzeń nominalnych ustabilizowało się
Średnie miesięczne tempo wzrostu płac od dłuższego czasu rośnie o około 0,5%. Oznacza to, że pomimo nasilających się problemów z dostępnością pracowników przedsiębiorstwa nie są skłonne oferować im istotnie więcej. W perspektywie najbliższych miesięcy, jeżeli ta tendencja nie zmieni się, można oczekiwać spadku rocznego tempa wzrostu płac. Część z firm nie może pozwolić sobie na zbyt wysokie podwyżki ze względu na silniejszą niż wcześniej konkurencję (m. in. w handlu hurtowym) oraz rosnące problemy z zachowaniem płynności finansowej (przede wszystkim w budownictwie). W kierunku złagodzenia presji płacowej wpływa dodatkowo obecność pracowników zza granicy, głównie z Ukrainy.