Spotdata research

Wszystko co ważne z polskiej gospodarki.

Regularny zestaw informacji, który daje szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach,

w przemyśle i handlu.

Każdego miesiąca klienci SpotData Research otrzymują 10 raportów przedstawiających najważniejsze trendy w polskiej i światowej gospodarce. Każdy klient posiada dostęp do raportów poprzez stronę, jak również otrzymuje je na swoją skrzynkę mailową.

SpotData to analityczny dział Bonnier Business Polska, wydawcy Pulsu Biznesu i portalu Bankier.pl.

Analizy makro

Polska - prognozy makroekonomiczne

Data ostatniej aktualizacji: 08.11.2019

- analiza najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

- heatmapa koniunktury - zestaw kluczowych wskaźników ekonomicznych

- prognozy PKB, inflacji, konsumpcji, inwestycji i bezrobocia na następne lata.

CEE - prognozy makroekonomiczne

Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

- analiza aktualnej sytuacji gospodarczej Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Serbii, Rosji, Ukrainy

- zestaw kluczowych wskaźników ekonomicznych dla każdej z tych gospodarek

- prognozy PKB, inflacji i bezrobocia na najbliższe lata dla każdej z tych gospodarek

Świat - prognozy makroekonomiczne

Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2019

- analiza sytuacji gospodarczej strefy euro, Wielkiej Brytanii, USA, Chin i Japonii

- zestaw kluczowych wskaźników ekonomicznych dla każdej z tych gospodarek

- tabela globalnych szans i zagrożeń, wskazująca na ich symptomy, prawdopodobieństwo i możliwe skutki

Mapa ryzyk

Niewypłacalności - mapa ryzyk

Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2019

- analiza niewypłacalności w gospodarce

- statystyki niewypłacalności według branż

Ceny surowców - mapa ryzyk

Data ostatniej aktualizacji: 12.11.2019

- analiza aktualnych zmian w cenach surowców energetycznych, metali i produktów rolnych

- prognozy cen surowców na najbliższe lata

- globalne szanse i zagrożenia na rynku surowców

Kursy walut - mapa ryzyk

Data ostatniej aktualizacji: 05.11.2019

- analiza kursów najważniejszych par walutowych

- średni kurs złotego w ostatnich miesiącach do najważniejszych walut świata i walut sąsiadów Polski

- prognozy kursu złotego do euro i dolara

Analizy sektora

Handel detaliczny - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2019

- najważniejsze wydarzenia w branży FMCG w ostatnim miesiącu.

- kluczowe dane - samochody, paliwa, żywność, odzież, meble, RTV i AGD

- analiza potencjału konsumpcyjnego i siły nabywczej konsumentów oraz rentowności sprzedaży

Przemysł - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji:31.10.2019

- analiza i porównanie koniunktury przemysłowej w Niemczech i Polsce

- koniunktury w gałęziach przemysłu - motoryzacyjny, papierniczy, chemiczny, meblowy, maszynowy, metalowy, gumowy

- dla każdej gałęzi przemysłu zestaw kluczowych danych

Rynek pracy - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 5.11.2019

- heatmapa zatrudnienia w firmach z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki

- analiza dynamiki wynagrodzeń w gospodarce wraz z heatmapą przeciętnych wynagrodzeń według branż

- najważniejsze wiadomości z rynku pracy

Budownictwo - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 8.11.2019

- przegląd najważniejszych wiadomości z branży

- analiza trendów w budownictwie oraz na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

- zestaw kluczowych danych z rynku mieszkaniowego

Rynek opakowań - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 08.11.2019

- analiza kluczowych zjawisk w produkcji opakowań i handlu zagranicznym

- kluczowe dane w tonach na temat zużycia, importu i eksportu opakowań

- wszystkie statystyki w podziale na 26 typów opakowań