Spotdata research

Wszystko co ważne z polskiej gospodarki.

Regularny zestaw informacji, który daje szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach,

w przemyśle i handlu.

Każdego miesiąca klienci SpotData Research otrzymują 10 raportów przedstawiających najważniejsze trendy w polskiej i światowej gospodarce. Każdy klient posiada dostęp do raportów poprzez stronę, jak również otrzymuje je na swoją skrzynkę mailową.

SpotData to analityczny dział Bonnier Business Polska, wydawcy Pulsu Biznesu i portalu Bankier.pl.

Analizy makro

Polska - prognozy makroekonomiczne

Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2019

Gospodarka Polski w pigułce. Omówienie najważniejszych trendów. Heatmapa koniunktury - zestaw kluczowych wskaźników ekonomicznych. Prognozy PKB, inflacji, konsumpcji, inwestycji i bezrobocia na następne lata. Ważne opinie rynkowe.

CEE - prognozy makroekonomiczne

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2018

Analiza szans i ryzyk dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Omówienie aktualnej sytuacji ekonomicznej poszczególnych krajów CEE (Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Serbia) ze wskazaniem na istotne zjawiska gospodarcze i wydarzenia w każdym z tych państw. Dla każdego z tych krajów heatmapa koniunktury - zestaw kluczowych danych ekonomicznych za ostatnie miesiące oraz prognozy na najbliższe lata dotyczące m.in. PKB, inflacji, bezrobocia.

Świat - prognozy makroekonomiczne

Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2018

Tabela globalnych szans i zagrożeń, wskazująca na ich symptomy, prawdopodobieństwo i możliwe skutki. Podsumowanie aktualnej sytuacji gospodarczej największych gospodarek świata - USA, Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii, strefy euro, z prognozami i ze wskazaniem na najważniejsze aktualne zjawiska. Zestaw kluczowych wskaźników ekonomicznych wykorzystywanych do analizy koniunktury dla każdej z tych gospodarek.

Mapa ryzyk

Niewypłacalności - mapa ryzyk

Data ostatniej aktualizacji: 08.01.2019

Statystyki niewypłacalności według branż. Heatmapa ryzyka niewypłacalności, przedstawiająca natężenie niewypłacalności firm według branż. Dane zbierane z Monitorów Sądowych i Gospodarczych.

Ceny surowców - mapa ryzyk

Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2019

Analiza aktualnych zmian w cenach surowców energetycznych (węgiel, ropa, olej, gaz, benzyna), metali (aluminium, miedź, cyna, cynk, nikiel, ołów), produktów rolnych (zboże, pszenica, kukurydza, cukier, soja, mleko, mięso) ze wskazaniem na najważniejsze czynniki wpływające na ceny. Prognozy cen surowców na najbliższe lata. Globalne szanse i zagrożenia na rynku surowców.

Kursy walut - mapa ryzyk

Data ostatniej aktualizacji: 12.12.2018

Analiza kursów najważniejszych par walutowych. Istotne wydarzenia wpływające na kursy. Heatmapa przedstawiająca średni kurs złotego w ostatnich miesiącach do najważniejszych walut świata i walut sąsiadów Polski. Prognozy kursu złotego do euro i dolara. Opinie z rynków.

Analizy sektora

Handel detaliczny - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 28.11.2018

Kluczowe dane na temat sprzedaży detalicznej. Heatmapa przedstawiająca koniunkturę w sprzedaży detalicznej z podziałem na rodzaje asortymentu (m.in. żywność, RTV, odzież). Omówienie potencjału konsumpcyjnego w Polsce wraz z analizą siły nabywczej polskich konsumentów. Analiza rentowności sprzedaży. Najważniejsze wydarzenia w branży FMCG w ostatnim miesiącu.

Przemysł - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2018

Analiza koniunktury przemysłowej na świecie. Analiza koniunktury przemysłowej w Niemczech i Polsce ze wskazaniem na najciekawsze trendy i porównaniem produkcji przemysłowej w ostatnich miesiącach. Analiza aktualnej koniunktury w poszczególnych gałęziach przemysłu w Polsce - motoryzacyjny, papierniczy, chemiczny, meblowy, maszynowy, metalowy, gumowy. Najważniejsze zjawiska, szanse i zagrożenia. Dla każdej gałęzi przemysłu zestaw kluczowych danych, m.in. na temat eksportu i importu.

Rynek pracy - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2019

Przegląd danych z rynku pracy wraz z interpretacją. Analiza najważniejszych trendów na polskim rynku pracy na tle Europy. Heatmapa zatrudnienia w firmach z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki. Analiza dynamiki wynagrodzeń w gospodarce wraz z heatmapą przeciętnych wynagrodzeń według branż. Najważniejsze wiadomości z rynku pracy.

Budownictwo - monitoring branżowy

Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2018

Analiza najważniejszych trendów w budownictwie i na rynku mieszkaniowym. Heatmapy produkcji budowlanej i rynku mieszkaniowego. Omówienie sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych. Przegląd najważniejszych wiadomości z branży.