Prognozy w górę – na całym świecie

Światowe ożywienie gospodarcze przełożyło się na wzrost prognoz PKB we wszystkich kluczowych gospodarkach.

U najważniejszego dla Polski partnera – strefy euro – prognozy na 2018 rok w ciągu ostatnich czterech kwartałów zmieniły się łącznie o 0,8 pkt proc., czyli aż o połowę! Wyraźny wzrost przewidywań odnośnie tempa rozwoju w 2018 rok nastąpił również w Chinach. Relatywnie niewielkie zmiany w prognozach nastąpiły zaś w Stanach Zjednoczonych – tam od lat koniunktura jest w miarę stabilna, a wzrost gospodarczy jest zbliżony do 2,5 proc.

Czy cykl rewizji prognoz osiągnął już swój szczyt? Wydaje się, że nie. Prognozy dla strefy euro na ten rok mogą w najbliższych tygodniach zmierzać w kierunku 3 proc., a dla Polski w kierunku 4,5 proc. Mniejsze wydaje się pole do rewizji w Chinach czy Stanach Zjednoczonych.

Więcej danych i wizualizacji dotyczących najnowszych prognoz gospodarczych można znaleźć w naszym najnowszym kwartalniku „Global Makro”, dostępnym dla subskrybentów serwisu SpotData.