Eksport do Niemiec wzrósł mimo lockdownu

Handel zagraniczny Polski na kierunku Włochy/Francja załamał się. Ale jednocześnie handel w ramach Europy Środkowej, z uwzględnieniem Niemiec, był dość stabilny. Takie są pierwsze wnioski z danych o handlu zagranicznym za marzec. Intrygująca jest ta stabilność handlu w naszym regionie, w warunkach załamania produkcji motoryzacyjnej.

Cały polski eksport towarów spadł w marcu o 7,5 proc. rok do roku, a eksport usług o 10,6 proc. (według danych NBP) Były to oczywiście najsłabsze odczyty od czasów wielkiego kryzysu finansowego (towary) i kryzysu strefy euro (usługi).

Rozbicie geograficzne pokazuje jednak ogromne zróżnicowanie* w dynamice sprzedaży zagranicznej (wg danych GUS). Eksport do Niemiec wzrósł w marcu w przybliżeniu** o 2,5 proc. rok do roku, do Czech spadł tylko o 2,4 proc., za to eksport do Francji spadł aż o 28 proc., a do Włoch o 23 proc. Co ciekawe, mocno wzrósł eksport do Rosji.

Widać więc, że Europa Środkowo-Wschodnia jest mniej dotknięta zaburzeniami aktywności gospodarczej niż Europa Zachodnia. Oczywiście dane za kolejne miesiące mogą wyglądać inaczej. Zobaczymy, czy polscy dostawcy zostaną dotknięci przez ewidentne pogorszenie perspektyw niemieckich producentów na rynkach światowych.

Chciałbym dziś Państwa zachęcić do subskrypcji PB Forecast, który przygotowują analitycy SpotData. Jest to codzienny serwis z najważniejszymi danymi ekonomicznymi. Do wyboru mamy cztery serwisy: Makro UE (dla krajów Unii), Makro Wschód (dla Białorusi, Rosji i Ukrainy), Opakowania (dla producentów opakowań) i Metale (dla producentów i dystrybutorów metali). Teraz PB Forecast jest dostępny przez miesiąc w promocyjnej cenie. Informacje znajdą Państwo na banerze poniżej.

PB Forecast

*Dane o eksporcie ogółem przedstawiłem na podstawie statystyk NBP, które są w tym momencie dokładniejsze. Natomiast dane w rozbiciu geograficznym przedstawiłem na podstawie statystyk GUS, które w tym momencie są mocno niedokładne **GUS podał na razie dane tylko w zaokrągleniu do 100 mln euro, co oznacza, że finalnie dynamiki eksportu mogą się różnić nawet o kilka procent.

Powyższy tekst pochodzi z newslettera Dane Dnia prowadzonego przez Ignacego Morawskiego, dyrektora centrum analiz SpotData. Chcesz codziennie takie informacje na swoją skrzynkę? Zapisz się na newsletter SpotData.

O Autorze:

Ignacy Morawski

Ignacy Morawski, dyrektor centrum analiz SpotData

Ignacy Morawski jest pomysłodawcą projektu i szefem zespołu SpotData. Przez wiele lat pracował w sektorze bankowym (WestLB, Polski Bank Przedsiębiorczości), gdzie pełnił rolę głównego ekonomisty. W latach 2012-16 zdobył wiele wyróżnień w licznych rankingach, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez „Rzeczpospolitą” i Narodowy Bank Polski. W 2017 roku znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej, publikowanej przez „Financial Times”. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.