Ogólna

Raporty

Prognozy makroekonomiczne dla Polski i najważniejsze trendy kształtujące polską gospodarkę - październik 2018

3 najważniejsze trendy makro w polskiej gospodarce, monitoring koniunktury, konsensus prognoz gospodarczych

vertical_align_bottom Pobierz raport

Prognozy makro i monitoring bieżący krajów CEE - wrzesień 2018

Raport przedstawia najważniejsze informacje dotyczące bieżącej koniunktury w krajach CEE oraz konsensusy prognoz gospodarczych

vertical_align_bottom Pobierz raport

Prognozy makro i monitoring bieżący największych gospodarek świata - wrzesień 2018

Prognozy rynkowe dla największych gospodarek świata i na ich tle dla Polski.

vertical_align_bottom Pobierz raport

Mapa ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw - październik 2018

Bieżące analizy związane z upadłościami i restrukturyzacjami przedsiębiorstw na podstawie wyroków Monitorów Sądowych i Gospodarczych

vertical_align_bottom Pobierz raport

Rekomendowane analizy