Rachunki narodowe (kwartalne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

dane w proc. kwartał do kwartału (odsezonowane)

dane w proc. rok do roku (odsezonowane)

dane w mln pln (odsezonowane)

dane w mln pln, ceny stałe (odsezonowane)

dane w proc. rok do roku (ceny średnioroczne roku poprzedniego)

dane w mln pln

dane - indeks 2010=100

dane w mln pln, ceny stałe

dane w proc. kwartał do kwartału

dane w proc. rok do roku

dane - indeks 2010=100 (odsezonowane)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania