Porównaj dane

produkt krajowy brutto (PKB), proc. rok do roku, dane odsezonowane

produkt krajowy brutto (PKB), proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

produkt krajowy brutto (PKB), mln euro (ceny bieżące)

produkt krajowy brutto (PKB), proc. PKB

produkt krajowy brutto (PKB), indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania