Wartość dodana brutto w branżach (roczne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

dane w proc. ogółem

dane w mln euro

dane w mln pln

dane w mln pps

dane w proc. UE-28 (euro)

dane w proc. UE-28 (pps)

dane w mln pln, ceny stałe 2010

dane w proc. rok do roku

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania