Saldo handlu usługami

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

saldo handlu usługami, proc. rok do roku, dane odsezonowane

saldo handlu usługami, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

saldo handlu usługami, mln euro (ceny bieżące)

saldo handlu usługami, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania