Saldo handlu towarami

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

saldo handlu towarami, proc. rok do roku, dane odsezonowane

saldo handlu towarami, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

saldo handlu towarami, mln euro (ceny bieżące)

saldo handlu towarami, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania