Produkcja sprzedana przemysłu wg branż szczegółowych (dane miesięczne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

węgiel kamienny z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych (kody PRODOCOM zaczynające się od 051)

węgiel brunatny (lignit) z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych (kody PRODOCOM zaczynające się od 052)

ropa naftowa (kody PRODOCOM zaczynające się od 061)

gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym (kody PRODOCOM zaczynające się od 062)

rudy żelaza (kody PRODOCOM zaczynające się od 071)

rudy metali nieżelaznych (kody PRODOCOM zaczynające się od 072)

kamień, piasek i glina (kody PRODOCOM zaczynające się od 081)

produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 089)

minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów (kody PRODOCOM zaczynające się od 0891)

sól i czysty chlorek sodu; woda morska (kody PRODOCOM zaczynające się od 0893)

pozostałe produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 0899)

mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 101)

mięso przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mięsa z drobiu (kody PRODOCOM zaczynające się od 1011)

mięso z drobiu przetworzone i zakonserwowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1012)

wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1013)

ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 102)

owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 103)

ziemniaki przetworzone i zakonserwowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1031)

soki z owoców i warzyw (kody PRODOCOM zaczynające się od 1032)

pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1039)

oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne (kody PRODOCOM zaczynające się od 104)

oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, z wyłączeniem margaryny i podobnych produktów (kody PRODOCOM zaczynające się od 1041)

margaryna i podobne tłuszcze jadalne (kody PRODOCOM zaczynające się od 1042)

wyroby mleczarskie (kody PRODOCOM zaczynające się od 105)

mleko i przetwory mleczne (kody PRODOCOM zaczynające się od 1051)

lody (kody PRODOCOM zaczynające się od 1052)

produkty przemiału zbóż, skrobie i wyroby skrobiowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 106)

produkty przemiału zbóż (kody PRODOCOM zaczynające się od 1061)

skrobia i wyroby skrobiowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1062)

wyroby piekarskie i mączne (kody PRODOCOM zaczynające się od 107)

pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka (kody PRODOCOM zaczynające się od 1071)

suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka (kody PRODOCOM zaczynające się od 1072)

makarony, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne z wyłączeniem gotowych posiłków i dań garmażeryjnych objętych klasą 10.85 (kody PRODOCOM zaczynające się od 1073)

pozostałe artykuły spożywcze (kody PRODOCOM zaczynające się od 108)

cukier (kody PRODOCOM zaczynające się od 1081)

kakao, czekolada i wyroby cukiernicze (kody PRODOCOM zaczynające się od 1082)

kawa i herbata przetworzone (kody PRODOCOM zaczynające się od 1083)

przyprawy (kody PRODOCOM zaczynające się od 1084)

gotowe posiłki i dania (kody PRODOCOM zaczynające się od 1085)

przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna (kody PRODOCOM zaczynające się od 1086)

pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1089)

gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt (kody PRODOCOM zaczynające się od 109)

gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich (kody PRODOCOM zaczynające się od 1091)

gotowa karma dla zwierząt domowych (kody PRODOCOM zaczynające się od 1092)

napoje spirytusowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1101)

wina (gronowe) (kody PRODOCOM zaczynające się od 1102)

pozostałe wyroby winiarskie (kody PRODOCOM zaczynające się od 1103)

wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron (kody PRODOCOM zaczynające się od 1104)

piwo (kody PRODOCOM zaczynające się od 1105)

słód (kody PRODOCOM zaczynające się od 1106)

napoje bezalkoholowe; wody mineralne i pozostałe wody butelkowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1107)

przędza i nici (kody PRODOCOM zaczynające się od 131)

tkaniny (kody PRODOCOM zaczynające się od 132)

(kody PRODOCOM zaczynające się od 133)

pozostałe wyroby tekstylne (kody PRODOCOM zaczynające się od 139)

dzianiny metrażowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1391)

gotowe wyroby tekstylne (kody PRODOCOM zaczynające się od 1392)

dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1393)

wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1394)

włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży (kody PRODOCOM zaczynające się od 1395)

pozostałe tekstylne wyroby techniczne i przemysłowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1396)

wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1399)

odzież, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (kody PRODOCOM zaczynające się od 141)

odzież skórzana (kody PRODOCOM zaczynające się od 1411)

odzież robocza i ochronna (kody PRODOCOM zaczynające się od 1412)

pozostała odzież wierzchnia (kody PRODOCOM zaczynające się od 1413)

bielizna (kody PRODOCOM zaczynające się od 1414)

pozostała odzież i dodatki odzieżowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1419)

wyroby futrzarskie (kody PRODOCOM zaczynające się od 142)

wyroby dziane (kody PRODOCOM zaczynające się od 143)

wyroby pończosznicze (kody PRODOCOM zaczynające się od 1431)

pozostała odzież dziana (kody PRODOCOM zaczynające się od 1439)

skóry wyprawione i garbowane; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; wyroby rymarskie; skóry futerkowe wyprawione i barwione (kody PRODOCOM zaczynające się od 151)

skóry wyprawione i garbowane; skóry futerkowe wyprawione i barwione (kody PRODOCOM zaczynające się od 1511)

wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze (kody PRODOCOM zaczynające się od 1512)

obuwie (kody PRODOCOM zaczynające się od 152)

drewno przetarte i strugane (kody PRODOCOM zaczynające się od 161)

wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (kody PRODOCOM zaczynające się od 162)

fornir i płyty na bazie drewna (kody PRODOCOM zaczynające się od 1621)

gotowe płyty podłogowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 1622)

pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa (kody PRODOCOM zaczynające się od 1623)

opakowania drewniane (kody PRODOCOM zaczynające się od 1624)

pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (kody PRODOCOM zaczynające się od 1629)

masa włóknista, papier i tektura (kody PRODOCOM zaczynające się od 171)

masa włóknista (kody PRODOCOM zaczynające się od 1711)

papier i tektura (kody PRODOCOM zaczynające się od 1712)

wyroby z papieru i tektury (kody PRODOCOM zaczynające się od 172)

papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury (kody PRODOCOM zaczynające się od 1721)

artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru (kody PRODOCOM zaczynające się od 1722)

artykuły piśmienne (kody PRODOCOM zaczynające się od 1723)

tapety (kody PRODOCOM zaczynające się od 1724)

pozostałe wyroby z papieru i tektury (kody PRODOCOM zaczynające się od 1729)

usługi poligraficzne i usługi pokrewne związane z drukowaniem (kody PRODOCOM zaczynające się od 181)

usługi drukowania gazet (kody PRODOCOM zaczynające się od 1811)

pozostałe usługi poligraficzne (kody PRODOCOM zaczynające się od 1812)

usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania (kody PRODOCOM zaczynające się od 1813)

(kody PRODOCOM zaczynające się od 1814)

(kody PRODOCOM zaczynające się od 182)

produkty pieców koksowniczych (kody PRODOCOM zaczynające się od 191)

brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (kody PRODOCOM zaczynające się od 192)

chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne (kody PRODOCOM zaczynające się od 201)

gazy techniczne (kody PRODOCOM zaczynające się od 2011)

barwniki i pigmenty (kody PRODOCOM zaczynające się od 2012)

pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne (kody PRODOCOM zaczynające się od 2013)

pozostałe podstawowe chemikalia organiczne (kody PRODOCOM zaczynające się od 2014)

nawozy i związki azotowe (kody PRODOCOM zaczynające się od 2015)

tworzywa sztuczne w formach podstawowych (kody PRODOCOM zaczynające się od 2016)

kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (kody PRODOCOM zaczynające się od 2017)

pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne (kody PRODOCOM zaczynające się od 202)

farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające (kody PRODOCOM zaczynające się od 203)