Produkcja sprzedana przemysłu wg branż szczegółowych (dane miesięczne)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

pozostałe produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane (kody PRODOCOM zaczynające się od 0899)

makarony, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne z wyłączeniem gotowych posiłków i dań garmażeryjnych objętych klasą 10.85 (kody PRODOCOM zaczynające się od 1073)

skóry wyprawione i garbowane; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; wyroby rymarskie; skóry futerkowe wyprawione i barwione (kody PRODOCOM zaczynające się od 151)

wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania (kody PRODOCOM zaczynające się od 162)