Populacja wg regionów NUTS3 (dane roczne wg Eurostatu)

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

regiony

województwo łódzkie

województwo mazowieckie

województwo małopolskie

województwo śląskie

województwo lubelskie

województwo podkarpackie

województwo świętokrzyskie

województwo podlaskie

województwo wielkopolskie

województwo zachodniopomorskie

województwo lubuskie

województwo dolnośląskie

województwo opolskie

województwo kujawsko-pomorskie