międzynarodowa pozycja inwestycyjna kwartalna

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

pozycja ogółem, dane w pln

pozycja ogółem, dane w eur

pozycja ogółem, dane w usd

aktywa ogółem, dane w pln

aktywa ogółem, dane w eur

aktywa ogółem, dane w usd

aktywa, inwestycje bezpośrednie, dane w pln

aktywa, inwestycje bezpośrednie, dane w eur

aktywa, inwestycje bezpośrednie, dane w usd

aktywa, inwestycje portfelowe, dane w pln

aktywa, inwestycje portfelowe, dane w eur

aktywa, inwestycje portfelowe, dane w usd

aktywa, instrumenty pochodne, dane w pln

aktywa, instrumenty pochodne, dane w eur

aktywa, instrumenty pochodne, dane w usd

aktywa, pozostałe inwestycje, dane w pln

aktywa, pozostałe inwestycje, dane w eur

aktywa, pozostałe inwestycje, dane w usd

aktywa rezerwowe, dane w pln

aktywa rezerwowe, dane w eur

aktywa rezerwowe, dane w usd

pasywa ogółem, dane w pln

pasywa ogółem, dane w eur

pasywa ogółem, dane w usd

pasywa, inwestycje bezpośrednie, dane w pln

pasywa, inwestycje bezpośrednie, dane w eur

pasywa, inwestycje bezpośrednie, dane w usd

pasywa, inwestycje portfelowe, dane w pln

pasywa, inwestycje portfelowe, dane w eur

pasywa, inwestycje portfelowe, dane w usd

pasywa, instrumenty pochodne, dane w pln

pasywa, instrumenty pochodne, dane w eur

pasywa, instrumenty pochodne, dane w usd

pasywa, pozostałe inwestycje, dane w pln

pasywa, pozostałe inwestycje, dane w eur

pasywa, pozostałe inwestycje, dane w usd

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania