Konsumpcja ogółem

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

spożycie ogółem, proc. rok do roku, dane odsezonowane

spożycie ogółem, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

spożycie ogółem, mln euro (ceny bieżące)

spożycie ogółem, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania