Import towarów

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

import towarów, proc. rok do roku, dane odsezonowane

import towarów, proc. kwartał do kwartału, dane odsezonowane

import towarów, mln euro (ceny bieżące)

import towarów, proc. PKB

import towarów, indeks 2010 = 100 (ceny stałe)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania