Dostęp do Internetu

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

W jaki sposób czonkowie gospodarstwa domowego łączą się z internetem w domu?

Jeżeli gospodarstwo ma dostęp do internetu, to jaka jest jego prędkość?

Dlaczego gospodarstwo domowe nie ma dostępu do internetu?

Czy korzystając z internetu wykonywał(a) Pan/Pani kiedykolwiek poniższe czynności?

Czy korzystając z internetu wykonywał(a) Pan/Pani w ostatnim tygodniu poniższe czynności?

Czy za pomocą telefonu lub tabletu korzysta Pan/Pani z przeglądarki lub innych aplikacji internetowych?

MIASTA pow. 500 tys., W jaki sposób członkowie gospodarstwa domowego łączą się z internetem w domu?

MIASTA pow. 500 tys., Jeżeli gospodarstwo ma dostęp do internetu, to jaka jest jego prędkość?

MIASTA pow. 500 tys., Dlaczego gospodarstwo domowe nie ma dostępu do internetu?

MIASTA 200-500 tys., W jaki sposób członkowie gospodarstwa domowego łączą się z internetem w domu?

MIASTA 200-500 tys., Jeżeli gospodarstwo ma dostęp do internetu, to jaka jest jego prędkość?

MIASTA 200-500 tys., Dlaczego gospodarstwo domowe nie ma dostępu do internetu?

MIASTA 20-200 tys., W jaki sposób członkowie gospodarstwa domowego łączą się z internetem w domu?

MIASTA 20-200 tys., Jeżeli gospodarstwo ma dostęp do internetu, to jaka jest jego prędkość?

MIASTA 20-200 tys., Dlaczego gospodarstwo domowe nie ma dostępu do internetu?

WIEŚ, W jaki sposób członkowie gospodarstwa domowego łączą się z internetem w domu?

WIEŚ, Jeżeli gospodarstwo ma dostęp do internetu, to jaka jest jego prędkość?

WIEŚ, Dlaczego gospodarstwo domowe nie ma dostępu do internetu?

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania