Dług skarbu państwa wg faktycznej zapadalności

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

ogółem

dług krajowy, ogółem

dług krajowy, bony

dług krajowy, obligacje rynkowe

dług krajowy, obligacje oszczędnościowe

dług krajowy, inny

dług zagraniczny, ogółem

dług zagraniczny, obligacje

dług zagraniczny, kredyty i inne

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania