Czynniki kreacji pieniądza

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

aktywa zagraniczne (+)

należności - kredyty (+)

należności - papiery dłużne (+)

należności - papiery udziałowe (+)

zadłużenie rządu (+)

długoterminowe zobowiązania (-)

inne (+)

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania