Bilans płatniczy w relacji do PKB

Wybierz dane w menu

Porównaj dane

rachunek bieżący, dane w proc. PKB

handel towarami, dane w proc. PKB

handel usługami, dane w proc. PKB

dochody pierwotne, dane w proc. PKB

dochody wtórne, dane w proc. PKB

rachunek kapitałowy, dane w proc. PKB

rachunek finansowy, dane w proc. PKB

inwestycje bezpośrednie, dane w proc. PKB

inwestycje portfelowe, dane w proc. PKB

pozostałe inwestycje, dane w proc. PKB

pozostałe inwestycje, dane w pln

pozostałe inwestycje, dane w usd

instrumenty pochodne, dane w proc. PKB

saldo błędów i opuszczeń, dane w proc. PKB

rezerwy walutowe, dane w proc. PKB

Jednostka:
Kategoria:
Częstotliowść:
Branża:
Legenda:

    Powiązane rekomendacje:

    Wybrane do porównania