Porównaj dane

Unia Europejska

Estonia

Łotwa

Portugalia

Strefa euro

Irlandia

Litwa

Rumunia

Belgia

Grecja

Luksemburg

Słowenia

Bułgaria

Hiszpania

Węgry

Słowacja

Czechy

Francja

Malta

Finlandia

Dania

Chorwacja

Holandia

Szwecja

Niemcy

Włochy

Austria

Wielka Brytania

Cypr

Polska

Wybrane do porównania