Porównaj dane

stosunek do rządu

sytuacja w kraju

sytuacja polityczna

sytuacja gospodarcza

poziom życia

stosunek do integracji z UE

lokalny rynek pracy

zagrożenie bezrobociem

poczucie bezpieczeństwa

korzystanie z internetu

praktyki religijne

stosunek do sąsiednich narodów

zadowolenie z życia

aktywność społeczna

Wybrane do porównania