Porównaj dane

ogółem

rolnictwo (wybrane kraje)

przetwórstwo przemysłowe (wybrane kraje)

budownictwo (wybrane kraje)

handel (wybrane kraje)

transport (wybrane kraje)

zakwaterowanie i gastronomia (wybrane kraje)

Informacja i komunikacja (wybrane kraje)

finanse i ubezpieczenia (wybrane kraje)

działalność profesjonalna i naukowa (wybrane kraje)

edukacja (wybrane kraje)

ochrona zdrowia i opieka społeczna (wybrane kraje)

gospodarstwa domowe (wybrane kraje)

Wybrane do porównania