Porównaj dane

zezwolenia ogółem

zezwolenia ogółem (według krajów)

zezwolenia kobiety (według krajów)

zezwolenia mężczyźni (według krajów)

zezwolenia nowe ogółem (według krajów)

przedłużenia ogółem (według krajów)

wnioski o zezwolenie ogółem (według krajów)

odmowy ogółem (według krajów)

Wybrane do porównania