Porównaj dane

aktywa i zobowiązania funduszy ogółem

aktywa i zobowiązania funduszy otwartych

aktywa i zobowiązania funduszy zamkniętych

aktywa funduszy według instrumentów

zobowiązania funduszy według instrumentów

Wybrane do porównania