Porównaj dane

depozyty ogółem - układ skrócony

pieniądz M1

pieniądz M2

pieniądz M3

Wybrane do porównania