Porównaj dane

handel detaliczny ogółem

firmy zatrudniające do 9 pracujących

firmy zatrudniające 10-49 pracujących

firmy zatrudniające 50-249 pracujących

firmy zatrudniające 250 i więcej pracujących

żywność

tekstylia, odzież, obuwie

artykuły gospodarstwa domowego ogółem

pojazdy samochodowe

handel hurtowy ogółem

Wybrane do porównania