Porównaj dane

oddane do użytkowania ogółem

łączna powierzchnia

przeciętna powierzchnia

oddane mieszkania, indywidualne

łączna powierzchnia, indywidualne

przeciętna powierzchnia, indywidualne

oddane mieszkania, na sprzedaż/wynajem

łączna powierzchnia, na sprzedaż/wynajem

przeciętna powierzchnia, na sprzedaż/wynajem

rozpoczęto budowę, ogółem

rozpoczęto budowę, indywidualne

rozpoczęto budowę, na sprzedaż/wynajem

rozpoczęto budowę, spółdzielcze

rozpoczęto budowę, społeczne czynszowe

rozpoczęto budowę, komunalne

zgłoszenia/pozwolenia na budowę

budynki, na których budowę wydano pozwolenie

mieszkania, na których budowę wydano pozwolenie

zgłoszenia/pozwolenia na budowę, indywidualne

budynki, na których budowę wydano pozwolenie, indywidualne

mieszkania, na których budowę wydano pozwolenie, indywidualne

Wybrane do porównania