Porównaj dane

transport ogółem, tysiące ton

transport ogółem, miliony tono-kilometrów

transport ogółem, miliony wozo-kilometrów

transport gospodarczy, tysiące ton

transport gospodarczy, miliony tono-kilometrów

transport gospodarczy, miliony wozo-kilometrów

transport zarobkowy, tysiące ton

transport zarobkowy, miliony tono-kilometrów

transport zarobkowy, miliony wozo-kilometrów

Wybrane do porównania