Porównaj dane

w tysiącach

jako procent aktywnej populacji

Wybrane do porównania