Porównaj dane

pierwszy kwintyl, ogółem

pierwszy kwintyl, mężczyźni

pierwszy kwintyl, kobiety

drugi kwintyl, ogółem

drugi kwintyl, mężczyźni

drugi kwintyl, kobiety

trzeci kwintyl, ogółem

trzeci kwintyl, mężczyźni

trzeci kwintyl, kobiety

czwarty kwintyl, ogółem

czwarty kwintyl, mężczyźni

czwarty kwintyl, kobiety

piąty kwintyl, ogółem

piąty kwintyl, mężczyźni

piąty kwintyl, kobiety

wiek 16-24, pierwszy kwintyl, ogółem

wiek 16-24, pierwszy kwintyl, mężczyźni

wiek 16-24, pierwszy kwintyl, kobiety

wiek 16-24, drugi kwintyl, ogółem

wiek 16-24, drugi kwintyl, mężczyźni

wiek 16-24, drugi kwintyl, kobiety

wiek 16-24, trzeci kwintyl, ogółem

wiek 16-24, trzeci kwintyl, mężczyźni

wiek 16-24, trzeci kwintyl, kobiety

wiek 16-24, czwarty kwintyl, ogółem

wiek 16-24, czwarty kwintyl, mężczyźni

wiek 16-24, czwarty kwintyl, kobiety

wiek 16-24, piąty kwintyl, ogółem

wiek 16-24, piąty kwintyl, mężczyźni

wiek 16-24, piąty kwintyl, kobiety

wiek 25-34, pierwszy kwintyl, ogółem

wiek 25-34, pierwszy kwintyl, mężczyźni

wiek 25-34, pierwszy kwintyl, kobiety

wiek 25-34, drugi kwintyl, ogółem

wiek 25-34, drugi kwintyl, mężczyźni

wiek 25-34, drugi kwintyl, kobiety

wiek 25-34, trzeci kwintyl, ogółem

wiek 25-34, trzeci kwintyl, mężczyźni

wiek 25-34, trzeci kwintyl, kobiety

wiek 25-34, czwarty kwintyl, ogółem

wiek 25-34, czwarty kwintyl, mężczyźni

wiek 25-34, czwarty kwintyl, kobiety

wiek 25-34, piąty kwintyl, ogółem

wiek 25-34, piąty kwintyl, mężczyźni

wiek 25-34, piąty kwintyl, kobiety

wiek 35-44, pierwszy kwintyl, ogółem

wiek 35-44, pierwszy kwintyl, mężczyźni

wiek 35-44, pierwszy kwintyl, kobiety

wiek 35-44, drugi kwintyl, ogółem

wiek 35-44, drugi kwintyl, mężczyźni

wiek 35-44, drugi kwintyl, kobiety

wiek 35-44, trzeci kwintyl, ogółem

wiek 35-44, trzeci kwintyl, mężczyźni

wiek 35-44, trzeci kwintyl, kobiety

wiek 35-44, czwarty kwintyl, ogółem

wiek 35-44, czwarty kwintyl, mężczyźni

wiek 35-44, czwarty kwintyl, kobiety

wiek 35-44, piąty kwintyl, ogółem

wiek 35-44, piąty kwintyl, mężczyźni

wiek 35-44, piąty kwintyl, kobiety

wiek 45-64, pierwszy kwintyl, ogółem

wiek 45-64, pierwszy kwintyl, mężczyźni

wiek 45-64, pierwszy kwintyl, kobiety

wiek 45-64, drugi kwintyl, ogółem

wiek 45-64, drugi kwintyl, mężczyźni

wiek 45-64, drugi kwintyl, kobiety

wiek 45-64, trzeci kwintyl, ogółem

wiek 45-64, trzeci kwintyl, mężczyźni

wiek 45-64, trzeci kwintyl, kobiety

wiek 45-64, czwarty kwintyl, ogółem

wiek 45-64, czwarty kwintyl, mężczyźni

wiek 45-64, czwarty kwintyl, kobiety

wiek 45-64, piąty kwintyl, ogółem

wiek 45-64, piąty kwintyl, mężczyźni

wiek 45-64, piąty kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 64, pierwszy kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 64, pierwszy kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 64, pierwszy kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 64, drugi kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 64, drugi kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 64, drugi kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 64, trzeci kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 64, trzeci kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 64, trzeci kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 64, czwarty kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 64, czwarty kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 64, czwarty kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 64, piąty kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 64, piąty kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 64, piąty kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 74, pierwszy kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 74, pierwszy kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 74, pierwszy kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 74, drugi kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 74, drugi kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 74, drugi kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 74, trzeci kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 74, trzeci kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 74, trzeci kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 74, czwarty kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 74, czwarty kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 74, czwarty kwintyl, kobiety

w wieku powyżej 74, piąty kwintyl, ogółem

w wieku powyżej 74, piąty kwintyl, mężczyźni

w wieku powyżej 74, piąty kwintyl, kobiety

Wybrane do porównania