Porównaj dane

ogółem

ogółem, mężczyźni

ogółem, kobiety

wiek 16-24

wiek 16-24, mężczyźni

wiek 16-24, kobiety

wiek 25-34

wiek 25-34, mężczyźni

wiek 25-34, kobiety

wiek 35-44

wiek 35-44, mężczyźni

wiek 35-44, kobiety

wiek 45-64

wiek 45-64, mężczyźni

wiek 45-64, kobiety

wiek powyżej 64

wiek powyżej 64, mężczyźni

wiek powyżej 64, kobiety

wiek powyżej 74

wiek powyżej 74, mężczyźni

wiek powyżej 74, kobiety

Wybrane do porównania