Porównaj dane

zestawienie ogólne wyników

przychody z tytułu odsetek

przychody z dywidend

wynik z tradingu

koszty działania

odpisy

koszty odsetek

Wybrane do porównania