Porównaj dane

aktywa sektora bankowego ogółem

aktywa do obrotu i sprzedaży

portfel kredytów i innych należności

instrumenty kapitałowe i dłużne

Wybrane do porównania