Porównaj dane

stany depozytów w PLN - gospodarstwa domowe

stany depozytów w PLN - przedsiębiorstwa niefinansowe

stany depozytów w PLN - ogółem

stany kredytów w PLN - gospodarstwa domowe

stany kredytów w PLN - przedsiębiorstwa niefinansowe

stany kredytów w PLN - ogółem

nowe depozyty w PLN - gospodarstwa domowe

nowe depozyty w PLN - przedsiębiorstwa

nowe depozyty w PLN - ogółe

nowe kredyty w PLN - gospodarstwa domowe

nowe kredyty w PLN - przedsiębiorstwa

nowe umowy w EUR

Wybrane do porównania