Porównaj dane

ogółem, dane w pln

ogółem, dane w eur

ogółem, dane w usd

sektor rządowy, dane w pln

sektor rządowy, dane w eur

sektor rządowy, dane w usd

NBP, dane w pln

NBP, dane w eur

NBP, dane w usd

sektor finansowy, dane w pln

sektor finansowy, dane w eur

sektor finansowy, dane w usd

sektory niefinansowe, dane w pln

sektory niefinansowe, dane w eur

sektory niefinansowe, dane w usd

inwestorzy zagraniczni, dane w pln

inwestorzy zagraniczni, dane w eur

inwestorzy zagraniczni, dane w usd

Wybrane do porównania