Porównaj dane

ogółem

działalność ogólnopaństwowa

obrona narodowa

bezpieczeństwo i porządek publiczny

sprawy gospodarcze

ochrona środowiska

gospodarka mieszkaniowa i komunalna

zdrowie

rekreacja, kultura i religia

edukacja

ochrona socjalna

Wybrane do porównania